Önsöz

Esma Meltemi ismini verdiğimiz sitemize hoş geldiniz.

Bu sitede sunmakta olduğumuz eser, A. İstanbullu Hanımefendi’nin esma-i hüsnâ tecellîleri ile ilgili büyük ilgi ve merakının sonucu olarak gerek Kur’an-ı Kerîm’deki ayetlerden, gerek hadis-i şeriflerdeki mesajlardan gerekse her gün gözümüzün önünde yazılıp duran kâinat kitabından idrakine yansıyanlarla bu tecellîleri görmeye çalışması sonucu hazırlanmıştır.

Akademik hiçbir iddiası bulunmayan bu eser, Rabb’ül âlemin’in ihsan ettiği ilhamlarla kaleme alınmıştır. Bunlar kaleme alınırken kullanılan ayet, hadis veya menkıbe türünden alıntılar kaynak gösterilerek kayda geçirilmiştir.

Bu çalışmalarını gösterdiği dost ve arkadaşları büyük ilgiyle karşılamış, kimi dostları fotokopisini çekerek kimi dostları da kendi defterine yazarak sahip olmayı istemişlerdir.

Dostların teşvikiyle bu eseri internet ortamında taşımış bulunmaktayız.

Bu eserin bir esma-i hüsnâ şerhi olduğu iddiamız yoktur. Sadece eşyada esmayı görme çabasıdır. Esmâ-i hüsnânın sahibi olan Yüce Allah bu eserde yaptığımız hatalarımız varsa bizi affetsin. İsabet ettiğimiz hususlardaki lütfuna hamd-ü senâlar ederiz.

Tamamı için tıklayınız...